TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 545
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 225
Patentlərin sayı: 93
Kadr hazırlığı: 36 f.d. və 11 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: Direktor
Xidməti tel.: (+994 12) 5390151
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@isi.az

Cпособ диагностики состояния глубинного насоса (Dərinlik nasoslarının vəziyyətinin diaqnostikası üsulu).
Avrasiya patenti № 023666, 30.06.2016
T.A. Aliev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev.

Способ мониторинга деятельности сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей (Ürək-damar və tənəffüs yolları sisteminin fəaliyyətinin monitorinqi üsulu).
Avrasiya patenti № 201300622/31, 22.02.2016
T.A. Aliev, N.E.Rzayevа.

Ürək-damar sisteminin və nəfəs yollarının fəaliyyətinin monitorinq metodu (Способ мониторинга деятельности сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей)
№ 024345, alınma tarixi - 30.09.2016 , Avroasiya patenti
Müəlliflər: Əliyev Telman, Nərmin Rzayeva.

Способ определения пластового давления (Layın təzyiqinin təyini üsulu)
Avrasiya patenti № 024713, 31.10.2016
Алиев Т.А., Рзаев А.Г, Гулиев Г.А, Келбалиев Г.И.

Способ определения гидропроводности пласта (Layın hidroötürücülüyünü təyini üsulu)
Avrasiya patenti № 024788, 31.10.2016
Т.А. Алиев, Рзаев А.Г, Гулиев Г.А, Келбалиев Г.И.

Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления
Avrasiya patenti № 201100991/31, 14.10.2013
Т.А. Алиев.

Способ и система управления процессом динамического отстоя нефтяной эмульcии.
Avrasiya patenti № 201400795, 06.12.2016
T.A. Aliev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, S.F.Babayev, İ.A.Nuriyeva.

Способ автоматического поддержания постоянного динамического уровня.
Avrasiya patenti № 201400598/31, 16.05.2016
Т.А. Алиев, Аб.Рзаев, Г.А.Гулуев.

Neftçıxarma prosesinin idarəedilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu (Способ управления процессом добычи нефти и устройство для его осуществления).
№ 019848, alınma tarixi - 30.06.2015.
T.A. Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov.

Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının diaqnostikası üsulu və sistemi (Способ и система диагностики ГНУ нефтяной скважины)
№ 201201009, alınma tarixi - 30.09.2015
T.A. Əliyev, O.Q.Nüsrətov, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, F.H.Paşayev.

Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətinin uçuşdan qabaq monitorinqi üsulu (Способ предполетного мониторинга технического состояния авиационной техники).
№ 021468, alınma tarixi - 30.06.2015
A.M.Paşayev, T.A.Əliyev, R.M.Cəfərzadə, V.Z.Sultanov, E.T.Həzərxanov.

Naxışların və ornamentlərin tanınması və identifikasiyası usulu və onun həyata keçirilməsi üçün intellektual informasiya sistemi (Способ распознавания и идентификации узоров и орнаментов и информационно-интеллектуальная система для его реализации)
№ 201100606, qərar tarixi - 13.05.2015
T.A. Əliyev, G.G.Abdullayeva, A.K.Kazımzadə, N.Q.Qurbanova.

Способ и система диагностики глубинно-насосных установок нефтяных скважин.
Евразийский патент №021804 дата выдачи -30 сентября 2015
Алиев Т.А., Нусратов О. Г., ГулуевГ.А., Ас.Г.Рзаев, Пашаев Ф. Г.

Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu (Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления)
Avrasiya patenti № 019274 (20110099) zayavka - 10.03.2011, verilmə - 28.02.2014
T.A. Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov.

Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu (Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления)
Avrasiya patenti № 019586 ( 201101389), Zayavka - 24.05.2011, verilmə - 30.04.2014
T.A. Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov.

Neft hasilatının debitinin idarə edilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu (Способ управления процессом добычи нефти и устройство для его осуществления).
Avrasiya patenti № 019848 (201101390), Zayavka - 13.06.2011, verilmə - 30.07.2014
T.A. Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, İ.B.Yusifov.

Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu (Способ измерения дебита нефтя-ных скважин).
№ 020663, Alınma tarixi - 30.12.2014
T.A. Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov.

Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления.
Avrasiya patenti решение о выдаче 14.10.2013 №201100991/31
Т.А. Алиев.

Способ измерения дебита нефтяных скважин и уст-ройство для его осуществления
Avrasiya patenti решение о выдаче 06.12.2013№201101389/31
Т.А. Алиев.

(Способ управления периодическим режимом работы малодебитных нефтяных скважин)
№ 013861, alınma tarixi - 30.08.2013
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Nüsretov Oktay, Quliyev Qəmbər, Paşayev Fərhad

(Способ мониторинга способ мониторинга технического состояния компрессорного агрегата)
№ 018522, alınma tarixi - 30.08.2010
Müəlliflər: Əliyev Telman, Quliyev Qəmbər, Paşayev Fərhad, Rzayev Asif

(Способ предсказания времени регистрации подземных колебаний наземными сейсмостанциями)
№ 012954, alınma tarixi- 26.02.2010
Müəllif: Əliyev Telman

(Способ мониторинга начала аномальных сейсмических процессов)
№ 012803, alınma tarixi-30.12.2009
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Əlizadə Tahir

(Способ мониторинга и прогнозирования землетрясений)
№ 011003, alınma tarixi-30.12.2008
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Əliyev Elçin, Quliyev Qəmbər

(Способ мониторинга начальной стадии заболевания сосудов)
№ 010757, alınma tarixi-30.10.2008
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Axundov Oktay, Rüstəmov Çingiz, Tağızade Faiq

(Экспертная система)
№ 010086, alınma tarixi-30.06.2008
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abdullayeva Gülçin, Hacıyev Zaur, Əlizadə Çingiz

(Способ мониторинга и прогнозирования землетрясений)
(Method for monitoring and forecasting earthquakes)
№ 143799, alınma tarixi-21.12.2007
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Əliyev Elçin, Quliyev Qəmbər

(Способ мониторинга начала аномальных сейсмических процессов)
№ 130933, alınma tarixi- 14.12.2006
Müəlliflər: Əliyev Telman, Abbasov Əli, Əlizadə Tahir

(Устройства для считывания графической информации)
№ 1709362, alınma tarixi-01.10.1991
Müəlliflər: Əliyev Telman, Qurbanova Nəzakət, Qasımov Yaqub

(Устройство управления режимом термообработки бетонных и железобетонных изделий)
№ 1689078, alınma tarixi- 08.07.1991
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eldar, Babayev Çingiz

(Устройства для измерения температуры)
№ 1679221, alınma tarixi-22.05.1991
Müəlliflər: Əliyev Telman, Qədimov Rauf, Zeynalov Eduard

(Анализатор реовазосигналов для индикации наличия сосудов с нарушенной проходимостью)
№ 1602454, alınma tarixi-01.07.1990
Müəlliflər: Əliyev Telman, Məmmədov Yaqub, Avanesyan Qarri, İtkin Semen

(Устройства для управления режимом термообработки бетонных изделий)
№ 1569809, alınma tarixi-08.02.1990
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eduard, Morozova Larisa

(Устройство для считывания графической информации)
№ 1562946, alınma tarixi-08.01.1990
Müəlliflər: Əliyev Telman, Qurbanova Nəzakət

(Микрофон для волоконно-оптической линии связи)
№ 1525949, alınma tarixi-01.08.1989
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eduard

(Устройства для измерения температуры)
№ 1509630, alınma tarixi-22.05.1989
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eduard

(Устройство для измерения уровня сыпучего материала)
№ 1427181, alınma tarixi-01.07.1988
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eduard, Hüseynov Neymət

(Устройство управления режимом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий)
№ 1404359, alınma tarixi-22.02.1988
Müəlliflər: Əliyev Telman, Hacıyev Rafiq, Zeynalov Eduard, İsmayilov Çingiz, Ələkbərova Lala

(Устройства для передачи и приема сигналов)
№ 1275510, alınma tarixi-08.08.1986
Müəlliflər: Əliyev Telman, Məmmədov Yaqub, Hacıyev Ruslan, Qelfqat Yevgeniy, Alxasov Arif, Əliyev Namiq, Qədimov Rauf, Neverov Vladimir, Zaxarşenko Gennadiy, Qrayzman Veniamin

(Устройства для передачи телеметрической информации)
№ 1262553, alınma tarixi-08.06.1986
Müəlliflər: Əliyev Telman, Qədimov Rauf, Atakişiyev Yaşar

(Глубинный прибор для измерения и регистрации скважинных параметров)
№ 1162956, alınma tarixi- 23.06.1985
Müəlliflər: Əliyev Telman, R. M. Qədimov

(Многоканальный преобразователь напряжения в код)
№ 1109900, alınma tarixi- 23.08.1984
Müəlliflər: Əliyev Telman, R. M. Qədimov

(Многоканальное устройство для передачи сигналов приращений)
№ 1103276, alınma tarixi-15.03.1984
Müəlliflər: Əliyev Telman, Əliyev Namiq

(Устройство для диагностики стационарных стохастических объектов)
№ 1084746, alınma tarixi-08.12.1983
Müəlliflər: Əliyev Telman, Əliyev Namiq

(Устройство для регистрации сейсмических сигналов на магнитную ленту)
№ 1030752, alınma tarixi- 22.03.1983
Müəlliflər: Əliyev Telman, Qədimov Rauf, Sirovatkina Yelena

(Устройство для диагностики заболеваний)
№ 999064, alınma tarixi- 21.10.1982
Müəlliflər: Əliyev Telman, Zabirova Adelya, Məmmədov Yaqub

(Многоканальное устройство для регистрации сейсмических сигналов на магнитную ленту)
№ 989501, alınma tarixi-14.09.1982
Müəlliflər: Əliyev Telman, Əliyev Namiq, Qədimov Rauf, Sırovatkina Yelena, Ağayev Tahir, Əfəndiyev Vaqif

(Устройство для считывания графической информации)
№ 934511, 07.06.1982
Müəlliflər: Əliyev Telman, N. S. Əliyev, A. N. Kolesnikov

(Многоканальный преобразователь напряжения в код)
№ 692080, alınma tarixi-15.10.1979
Müəlliflər: Əliyev Telman, R. M. Qədimov