TELMAN ALIYEV

Active member of ANAS, doctor of technical sciences, professor

Date of birth: 02 May 1935
Place of Birth: Geranboy District, Azerbaijan Republic 
Scientific degree: Doctor of Technical Sciences 
Title: Professor, academician
Total number of scientific publications: 555
Number of scientific publications printed abroad: 330
Number of patents: 95
Staff training: 37 Ph.D and 11 Doctors
Place of work: Institute of Control Systems of ANAS
Position: Director
Service tel.: (+994 12) 5390151
Fax: (+994 12) 5392826
E-mail: director@isi.az

1. Sistema kontrolya, diagnostki i robastnogo upravleniya zakachkoy vody v plast (A system for monitoring, diagnostcs and robust control of injecton of water into the reservoir) Informatyka ta systemni nauky (ISN-2015) Mat. VI Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konf. za mizhna-rodnoyu uchastyu (Poltava), O.G.Nusrətov, As.G.Rzaev, G.A.Guluev, F.H.Pashaev

2. Rezul'taty eksperimentov na skvazhinakh maloy glubiny set RNM ASP stantsiy (Results of experiments on shallow wells in the network of RNM ASP statons) Seysmologiya, Mühəndis Seysmologiyası və ANTELOPE İstfadəçiləri qrupunun VI Beyn. Konf., Bakı, 2014 Guluyev G.A., Pashayev F.H., Satarova .E., Akhmedov I.A.

3. Robastnyye sistemy seysmozashchity i problemy ikh adaptatsii dlya arktcheskikh regionov Mat. Vtorogo yezhegodnogo seminara «Razvitye Arktcheskoy zony Rossii: mezhdunarodnoye sotrudnichestvo, ekologicheskiye i sotsial'nyye problemy i ikh resheniya» (Robust seismic protecton systems and problems of their adaptaton for the Arctc regions. Proc. Second annual seminar "Development of the Arctc zone of Russia: internatonal cooperaton, environmental and social problems and their solutons"), S.-P., 26.09.2014 V.B.Mitko, T.A.lizade, G.A.Guluyev, V.V.Makarov, M.V.Minina, F.G.Pashayev

4. Intelligent robust distributed system for monitoring and control of seismic stability of hungriest buildings and monitoring of origin of anomalous seismic processes. The 2nd World Conference on Soft Computing, Baku, 3-5.12.2012, pp. 29-30 (plenary), Aliev T.A.

5. Robust technology for determining of fow rate of Oil Wells. The 2nd World Conference on Soft Computing, Baku, 3-5.12.2012, pp.431-433. G.A.Quluyev, A.H.Rzayev, F.H.Paşhayev, R.M.Qadimov, I.R.Satarov

6. Rang Correlaton of Spirmen that ses for Determining Oil Well Interacton. IV Intern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Informatcss, Baku, 2012, 12-14 September, vol. III, pp. 11-12. Gambar Guluyev, Abbas Rzayev.

7. Printsipy postroyeniya i funktsionirovaniya glubinnykh seysmoakustcheskikh stantsiy (Principles of constructon and operaton of deep-well seismic-acoustc statons). Trudy VIII Mezhdun. simp. “Intellektual'nyye sistemys (İNTELS’2010), Russia, Vladimir, Vladimirskiy Gos. niversitet im. A.G. i N.G.Stoletovykh, 28 June-2 July 2010, pp.49-53 Guluyev G.A., Pashayev F.G., Sadygov A.B.

8. Problemy monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya vysotnykh zdaniy i strategicheskikh ob"yektov seysmicheskikh regionov (Problems of monitoring the technical conditon of high-rise buildings and strategic objects in seismic regions). IV Int. simp. “Fövqəladə hallarda təhlükəsiz-liyin idarə olunmasıs, Baku, 2007, 15-16 November, p. 3 (plenary report). Aliev T.A.

9. Mathematcal methods, informaton technology in, and industry. ICOHTEC 2006, Transforming Economies and Civilizatons the Pole of Technology, K, Leicester, 2006, p.32. Movsumzada N.Ch., Karayev A.E.

10. Theory and technology of predicaton of changing stochastc processes into a failure state by means of analysis of interference. The 1st Internatonal Conference on Control and Optmizaton with Industrial Applicatons (COIA-2005) Baku, Azerbaijan, 2005, 22-25 May, p.1., Aliev T.A.

11. Tekhnologiya identikatsii pri pomekhoprognoze izmeneniya sostoyaniya samoleta (Identicaton technology in the noise forecastng of changes in the conditon of aircrafs). Milli Aviasiya Akademiya-sının 10-illiyinə həsr olunmuş «Mülki aviasiyanın mü-asir problemlərinin həllində elm və tədris rolu" Respublika konfransın əsərləri, Baku, 29-30.10.2002, p.135 D.A. Agamaliyeva

12. Teoriya pomekh prognoza avariy na samoletakh (Theory of noise forecastng of accidents on airplanes). Milli Aviasiya Akademiya-sının 10-illiyinə həsr olunmuş «Mülki aviasiyanın mü-asir problemlərinin həllində elm və tədris rolus Respublika konfransın əsərləri, Baku, 29-30.10.2002, pp.133-134 Aliev T.A.

13. Informaton technology of signal processing with interference analysis. Wistcis workshop «E-working distant training and environmental monitoring new opportunites» 13-14 December, 2001 Baku, Aliyev T.A.

14. Robastnaya tekhnologiya formirovaniya statstcheskikh baz znaniy promyshlennykh intellektual'nykh sistem (Robust technology for forming statstcal knowledge bases of industrial intelligent systems). Mat. IY Mezhd. simp. “Intellektual'nyye sistemy INTELS», M., 2000, pp.14-16. Alizade T.A., Nusratov O.K.

15. Determinaton of unknown parameters of ecological models in difusion approximaton. Natonal conference on environmental polluton, Islamik zad niversite of Ardabil, 16-18 June 1999, рp.231-232 Iskenderov A.D. Jumshudov J.S.

16. Nechetkaya statstcheskaya identikatsiya matem. modeley tekhnologicheskikh protsessov (Fuzzy statstcal identicaton of mathematcal models of technological processes). Tez.Mezhd.NTK «Avtomatzatsiya biotekhnich. Sistem v usloviyakh rynochnoy konversii», M., 1994 Musayeva N.F.

17. Invariantnyye korrelyatsionnyye sistemy dlya kontrolya tekhnologi-cheskikh protsessov v proizvodstve stroitel'nykh materialov (Invariant correlaton systems for the control of technological processes in the producton of building materials). Mat.II Mezhd. Konf.Sistemnyy analiz, modelirov. i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM, Tashkent, 1992 Musayeva N.F. Dzhafarov R.I. Pashayev Sh.T.

18. Adaptvnyye sistemy identikatsii nepreryvnykh tekhnologicheskikh protsessov (Adaptve systems for the identicaton of contnuous technological processes). Mat.II Mezhd. Konf. Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM, Tashkent, 1992 Musayeva N.F. Dzhafarov R.I. Pashayev Sh.T.

19. Sistema kontrolya i upravleniya v pishchevoy promyshlennost s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnomi i nepreryvno-diskretnym tekhnologicheskimi protsessami (Control and management system in the food industry, taking into account the relatonship between contnuous and contnuous-discrete technological processes). Mat.nauchn.konf. «Biomedits. i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992 Musayeva N.F. Mirzoyev T.M.

20. Apparaturnoye diagnostrovaniye sostoyaniya sosudov s narushennoy prokhodimost'yu (Instrumental diagnostcs of the state of vessels with impaired passage). Mat. nauchn. konf. «Biomedits.i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992 Musayeva N.F. Pashayev Sh.T.

21. Statstchesko-veroyatnostnyye algoritmy i PPP identikatsii medlenno protekayushchikh tekhnologicheskikh protsessov (Statstcal-probabilistc algorithms and PPP for the identicaton of slowly fowing technological processes). Mat.V nauch.konf. «Primeneniye veroyatnostno-stat. metodov v burenii i nefe-gazodobyche», Baku, 1991 Musayeva N.F. Pashayev Sh.T.

22. Raspoznavaniye skoropisnykh tekstov s arabskoy graikoy (Recogniton of cursive texts with Arabic graphics) Mat.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya (IS -91)», Baku, 1991 Kurbanova N.G.

23. Distantsionnyy signalizatorov s sovmeshcheniyem protsessov kodirovaniya i identikatsii sostoyaniya stokhastch. ob"yektov upravleniya (Remote signaling devices with combining the processes of coding and identicaton of the state of stochastc control objects). Mat.I Resp.nauchno-prakt. Konf. po problemam upravleniya i informatki Baku, 1991 Ismailov Sh.D. Mirzoyev T.M.

24. Mnogodiktorskiy rechevoy interfeys dlya ob"yektov stroitel'noy promyshlennost (Mult-discourse speech interface for constructon industry facilites). Tez.dokl.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya», (IS -91), Baku. 1991 Ismailov SH.D. Ibragimov N. Salayev A.R.

25. Voprosy nadezhnost v sistemakh upravleniya kontrolya medlenno protekayushchimi protsessami (Reliability issues in systems of control and management of slowly proceeding processes). Mat.I Vsepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM», Tashkent, 1991 Aliyev N.M. Guseynov N.G.

26. Sistema kontrolya i upravleniya slozhnymi proizvodstvami s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnymi i nepreryvno-diskretnymi tekhnologicheskimi protsessami (A system for control and management of complex producton, taking into account the relatonship between contnuous and contnuous-discrete technological processes). Mat.I Vsepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM», Tashkent, 1991 Ibragimov N.S. Musayeva N.F.

27. Intellektualizatsiya sistem upravleniya proizvodstvami stroitel'noy promyshlennost (Intellectualizaton of producton management systems in the constructon industry). Tez. dokl.Vsepp.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya», Baku, AzISI, 1991 Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A. Salimov E.G.

28. Intellektual'naya mikroprotsessornaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Intellectual microprocessor control system for ceramic producton). Tez. dokl. «Mikroprotsessornyye sistemy avtomatki», Novosibirsk, 1990 Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A.

29. Analiz stokhastcheskikh protsessov po ikh pozitsionnym sluchaynym signalam (Analysis of stochastc processes by their positonal random signals). Tez.dokl. NTK «AS v konditerskoy promyshdennost», Odessa, 1990 Ibragimov N.S.

30. Tsifrovaya izmeritel'naya il'tratsiya nepreryvnykh signalov (Digital measuring iltering of contnuous signals). Tez.dokl. NTK «Problemy sozdaniya, opyt razrabotki, vnedreniya AS v nef, gazovoy, nefekhim. prom-st i ob"yektov nefesnabzheniya», Sumgait, 1990 Ibragimov N.S. Mirzoyev T.M.

31. Mikroprotsessornyye sistemy kosvennogo izmereniya tekhnologicheskikh parametrov proizvodstva keramicheskikh izdeliy (Microprocessor systems for the indirect measurement of technological parameters for the producton of ceramic products). Tez.dokl.II Vsepp.NTK “Mikroprotsessornyye sistemy avtomatki», Novosibirsk, 1990 Gadzhiyev R.G. Zeynalova E.E. Mirzoyev T.M.

32. Intellektual'naya proizvodstvennaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Intelligent control system for ceramic producton). Mat. Vsepp.nauchno-tekhnich. soveshch. «Teoretcheskiye i prikladnyye problemy sozdaniya sistemy upravleniya tekhnich.protsessami», Chelyabinsk, 1990, p.2 Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A. Mirzoyev T.M.

33. Mikroprotsessornaya sistema kontrolya tekhnicheskogo sostoyaniya nepreryvno-diskretnykh i nepreryvnykh ob"yektov (Microprocessor control system for the technical state of contnuous-discrete and contnuous objects). Mat. Vsepp. konf.«Fundam. Issled. i novyye tekhnologii v stroit. Materialovedenii», Belgorod, 1989, p.9. Aliyev N.S. Gadzhiyev R.G. Mirzoyev T.M.

34. Lingvistcheskaya model' po otsenke kachestva oblitsovki keramicheskikh izdeliy (A linguistc model for assessing the quality of ceramic veneer). Mat. Resp.sem. «Problemy sozdaniya sistem obrabotki, analiza i raspoznavaniya obrazov», Tashkent, 1989 Gadzhiyev R.G. Ibragimov N.S. Kadyrov N.A.

35. Mikroprotsessornaya sistema upravleniya diskretnymi protsessami (Microprocessor control system for discrete processes) Mat. Vsepp. NTK «Matem. algoritmicheskoye i tekhnich. obespecheniye AS TP», Tashkent, 1988 Gadzhiyev R.G. Zeynalov E.E Kadyrov N.A.

36. Mikroprotsessornyye ASK i AS TP v stroitel'noy promyshlennost (Microprocessor ASK and ACS TP in the constructon industry). Tez.dokl. II Resp.soveshch-se-minara «Sozdaniye i vnedreniye v n/kh-ve respubliki mikroprotsessornykh sredstv», Baku, 1987 Sultanov A.S.

37. Mikroprotsessornyy aktvnyy kontrol' uspevayemost studentov (Microprocessor actve control of student performance). Mat.Vsepp.nauchno-metod. konf. «Intensiikatsiya uchebnogo protsessa v vysshey shkole na baze mikroprotsessornykh vychislit. Sistem», Voronezh, 1987 Aliyeva T.M. Gadzhiyev R.G.. Imanov K.S. Kasymova S.A. Melikov E.A.

38. pravleniye diskretno-nepreryvnym tekhnologicheskim protsessom s primeneniyem oriyentrovannykh grafov (Control of a discrete-contnuous technological process with the use of oriented graphs). Mat.IV nauch.sem. «Metody sinteza i planirovaniya razvitya struktur slozhnykh sistem», Tashkent, 1987 Zeynalov E.E. Morozova L.K. Sultanov A.S.

39. Mikroprotsessornyye invariantnyye korrelyatsionno-ekstremal'nyye sistemy (Microprocessor invariant correlaton-extremal systems). Tez.dokl. VII Vsepp.soveshch. «Teoriya invariantnost, Teoriya chuvstvitel'nost ikh primeneniye», M., 1987 Badalov Y.A. Kasumov R.M. Musayeva N.F. Narbekova A.K.

40. Mikroprotsessornyye sistemy kontrolya tekhnologicheskikh protsessov proizvodstva stroitel'nykh materialov (Microprocessor control systems for technological processes of producton of building materials). Tez.dokl. II Vsepp.nauchn. konf. «Metody kibernetki, khimiko-tekhnologicheskikh protsessov», Baku, 25-28 May, 1987 Gadzhiyev R.G. Sultanov A.S. Morozova L.K

41. Mikroprotsessornaya AS TP osnovnykh peredelov ZZHBI i DSK (Microprocessor-based automated process control system for the main redistributon of ZZhBI and DSC) Tezisy Vsepp.NTK «Mikroprotsessornyye sistemy avtomatzatsii tekhnologich. Protsessov», Novosibirsk, TETN, 1986 Imanov CH.A. Mamedov N.A. Semenov DY . Sultanov A.A.

42. Fotochuvstvitel'nyy informator osvetlennoy zhidkost v rekuperatore (Photosensitve informer clariied liquid in the recuperator). Mat.dokl. Vsepp. soveshch. «Optcheskiye skaniruyushchiye ust-va i izmerit. Pribory na ikh osnove», p.2, Barnaul, 1986 Gadzhiyev R.G. Morozova L.K.

43. Programmno-apparatnyy kompleks dlya avtomatzatsii eksperimental'nogo issledovaniya mnogomernykh ob"yektov i razrabotki AS TP (Sofware and hardware complex for automaton of experimental research of multdimensional objects and development of automated process control systems). Tez.dokl.nauchno-tekhn. soveshch.«Sozdaniye i vnedreniye sistem avtomatch. i avtomatz. pravleniya TP», Novgorod, 9-11.09.1986. Abdullayev A.A. Ismailov Sh.D. Zeynalov E.E. Musayeva N.F. Ragimov A.A.

44. Optko-elektronnoye ustroystvo dlya izmereniya udel'noy poverkhnost tsementa (Optoelectronic device for measuring the speciic surface area of cement). Mat.dokl. Vsepp. soveshch. «Optcheskiye skaniruyushchiye ust-va i izmerit. Pribory na ikh osnove», 1986, Barnaul, p.2, Gadzhiyev R.G.. Zeynalov E.E.

45. Mikroprotsessornaya sistema diagnostki mnogomernykh ob"yektov (Microprocessor system for diagnostcs of multdimensional objects) Mat.KHI Vsepp.nauchno-tekhn. Soveshch. «Sozdaniye i vnedreniye sistem avtomatch. i avtomatz.upravleniya», M., 1986 Aliyev N.S. Alkhazov A.M. Atakishiyev YA.A. Kasumov R.M. Kadymov R.M. Mamedov R.A. Mirzoyev T.M.

46. Nekotoryye metodologicheskiye voprosy sozdaniya AS TP zavodov zhelezobetonnykh izdeliy (Some methodological issues of creatng automated process control systems for reinforced concrete producton plants). Mat. III Vsepp. NTK «Programmnoye,algoritmich. I tekhnicheskoye obespecheniye AS TP», 1985, Tashkent, October, part 4,. Mamedov N.A., Mamedov A.A., Ragimov A.A.

47. Nekotoryye printsipy modulyatsii nepreryvnykh signalov i ikh primeneniye v AS TP (Some principles of modulaton of contnuous signals and their applicaton in automated process control systems). Mat. III Vsepp. NTK «Programmnoye,algoritmich. i tekhnicheskoye obespecheniye AS TP», Tashkent, oktyabr', 1985, part 4, pp.4-5. Aliyev N.S., Kadymov R.M., Mamedov N.A., Ismailov SH.D., Alkhazov A.M., Mirzoyev T.M.

48. Ob odnom podkhode k sozdaniyu standartnykh programm v programmnom obespechenii AS TP (On one approach to the creaton of standard programs in the sofware of automated process control systems). Mat. VI Vsepp. soveshch. Sem. Molodykh uchenykh «Sovr. Problemy avtomat. pravleniya, M., 1985 Belkin I.G., Badalov T.A. Atamov F.A.

49. Izmeritel'no-vychislitel'nyy kompleks dlya analiza i interpretatsii rezul'tatov eksperimentov (Measuring-computatonal complex for the analysis and interpretaton of experimental results). Inf.sb. «Problemy soz-daniya i opyt vnedreniya v nef. prom-st i razvitya geoizich. priborostroyeniya, M.,1985, No 5 Ragimov A.A. Kasimova S.A. Abdullayev A.A. Ramazanov Sh.S. Musayeva N.F.

50. Sostoyaniye perspektvy primeneniya mikroprotsessorov i mikro EVM v stroitel'noy prom-st (Prospects for the use of microprocessors and microcomputers in the constructon industry). Mater.Resp. soveshch. Seminara po sozdaniyu i vnedreniyu v n/kh-ve mikroprotsesorn. sredstv i sistem, Baku, Elm, 1984 Aliev T.A.

51. Apparaturnyy metod identikatsii nepreryvnykh mnogomernykh ob"yektov s primeneniyem mini EVM i mikroprotsessorov (Hardware method for identfying contnuous mult-dimensional objects with the use of mini computers and microprocessors). Tez. dokl. X Vsepp. tekhnich. soveshch. «Opyt sozdaniya i vnedreniya avtomatz. i avtomatch. sistem upravleniya neperyvnymi i diskretno-neperyvnymi protsessami, M., 1983 Kolesnikov A.N., Mirzoyev T.M.

52. Avtomatzatsiya identikatsii mnogomernykh nepreryvnykh protsessov po graicheskim dannym (Automaton of identicaton of multdimensional contnuous processes based on graphical data). Tez.dokl. II Vsepp. konf. «Metody i sredstva obrabotki slozhno-konstruirovannykh semantcheski nasyshchennykh dokumentov», Gor'kiy, 1983 Kolesnikov A.N.

53. Apparaturnyy metod opredeleniya otsenok statstcheskikh kharakteristk sluchaynykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Hardware method for determining estmates of statstcal characteristcs of random processes in real tme). Tez. dokl. II Vsepp.nauchno-tekhn. mezhvuz. konf. «Mate-match.algoritmich. obespecheniye AS TP», Tashkent, 1980 Aliyev N.S. Kasumov R.M.

54. Algoritmy statstcheskoy obrabotki mnogomernykh sluchaynykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni pri pomoshchi mini i mikro EVM (Algorithms for statstcal processing of multdimensional random processes in real tme using mini and micro computers). Tez.dokl. III Vsepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, M., 1979 Kadymov R.M.

55. Vozmozhnost primeneniya regressionnogo metoda dlya kontrolya kachestva produktsii nepreryvnykh tekhnologichesikh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Possibilites of applicaton of the regression method for quality control of products of contnuous technological processes in real tme). Tez.dokl. III Vsepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, M., 1979 Kolesnikov A.

56. Printsip postroyeniya apparatury kodirovaniya i registratsii mnogokanal'nykh analogov signalov, poluchayemykh na vykhodakh mnogomernykh ob"yektov (The principle of constructng the equipment for encoding and recording mult-channel analogues of signals obtained at the outputs of multdimensional objects). Tez.dokl. III Vsepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, M., 1979, pp.14-15. Kadymov R.M.

57. Apparaturnyy metod priblizhennogo opredeleniya kAchestva produktsii nepreryvnykh tekhnologich. Protsessov (Hardware method of approximate determinaton of the quality of products of contnuous technological processes). Tez.dokl.Vsepp.nauchn.tekhn. konf. «Teoriya sistem i razrabot.AS », M., 1979 Kolesnikov A.

58. K voprosu kodirovaniya i vvoda v EVM mnogom. analogovykh signalov (On the issue of encoding and input of multdimensional analog signals into a computer). Tez.dokl. III Vsepp. shkoly-seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, M., 1979 Aliyev N.S.

59. Izmeritel'no-vychislitel'nyy kompleks dlya avtomatzatsii obrabotki rezul'tatov iziologicheskikh eksperimentov (A measuring-computer complex for automaton of processing of results of physiological experiments). Tez. Dokl. Vsepp. konf. po izmeritel'noy informaatsii i sistemam (IIS-77), Baku, 1977, c.302. Kadymov R.M. Kolesnikov A. Rashidov N.G.

60. Nekotoryye voprosy primeneniya mini i mikro EVM statstch. analiza sluchaynykh mnogomernykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Some issues of the use of mini and micro computers statstcal analysis of random multdimensional processes in real tme). Mat.Vsepp.nauchno-tekhn. Soveshch. «Opyt sozdaniya i vnedreniya avtomatz. I avtomatch. sistem upravleniya», Frunze, 1977

61. O voprosakh organizatsii i modelyakh sozdaniya resp. Set vychislit. Tsentra (RSVTS) (On the issues of organizaton and models for the establishment of the republic-wide network of the Computng Center) Tez.dokladov X nauchnoy sessii, Baku, 1973, Aliev T.A.

62. Voprosy obespecheniya perspektvnogo planirovaniya nauchno-tekhnich. napravleniy AS nefekhim. Predpriyaty (Issues of ensuring long-term planning of scientic and technical. directons of automated control systems of petrochemical enterprises). Mat. Vsepp.soveshch. po avtomatzatsii nefedobyvayushchey, nefeperebatyv. i nefekhimicheskoy promyshlennost,AzINEFTEKHIM, Baku, 1971 Aliyev T.M. Abdullayev F.M. Pochayevskiy Y.V.

63. Spetsializirovannoye diskretnoye vychislitel'noye ustroystvo dlya statstcheskoy obrabotki graicheskikh dannykh (Specialized discrete computng device for statstcal processing of graphic data). Mat. I Resp. Nauchn. konf. Molodykh uchenykh AN AR, Baku, 1969, Aliev T.A.

64. K voprosam primeneniya statstcheskikh metodov dlya issledovaniya ob"yektov nefepererabatyvayushchey promyshlennost (On the applicaton of statstcal methods for the study of oil reining facilites). Mat. nauchn. konf. molodykh uchenykh i aspirantor (ser. Fiz.tekhn. i mat. nauk), Izd. AN AR, 1966, Aliev T.A.