TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 587
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 383
Patentlərin sayı: 109
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 12 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.: (+994 12) 5394384
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: [email protected]
Soyad Ad Ata adı Dissertasiya işinin adı İxtisas şifri və adı Müdafiə tarixi
1 Musayeva Nailə Fuad qızı Statistik xarakteristikaların qiymətlərinin, korrelyasiya matrislərinin şərtləşmələrinin və identifikasiyanın adekvatlığının yaxşılaşdırılmasını təmin edən alqoritmlər və proqram vasitələri 05.13.07 – Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması 15.03.2002
2 Nəsibov Əfəndi Nəsib oğlu Qərar qəbuletmə məsələlərində qeyri səlis informasiyanın işlənməsinin dekompozisiyon üsulları 05.13.16 – Hesablama üsulları, riyazi modelləşdirmə və riyazi metodların elmi tədqiqatlarda tətbiqi 25.04.2003
3 Nüsrətov Oqtay Qüdrət oğlu Tsiklik siqnalların analizi və tanınması üçün mövqeli-binar informasiya texnologiyası, nəzarət və diaqnostika alqoritmləri və vasitələri 05.13.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 20.10.2004
4 Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu Mexaniki sistemlərin qərarlaşmamış xarici təsirlərə reaksiyasının riyazi modelləşdirilməsi 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 18.02.2005
5 Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu Müxtəlif sinif tamədədli optimallaşdırma məsələlərin tədqiqi və həll üsullarının işlənməsi 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 25.05.2007
6 Hacıyev Ruslan Eynulla oğlu Travmatologiya və ortopediyada ekspertlər tərəfindən həll qəbul olunması proseslərinin modelləşdirilməsi əsasında ekspert sistemləri qurulması metodologiyasının işlənməsi 05.13.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 05.10.2007
7 Sadıqov Əminağa Bəhman oğlu Fövqəlada hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli üçün modellər və texnologiyalar 1203.02 – Kompüter elmləri 03.07.2013
8 Əliyev Elçin Rəşid oğlu Tikinti obyektlərinin seysmik dayanıqlığının dəyişməsinin gizli dövrünün robast paylanmış noise monitoring sistemləri 3338.01 – Sistemli analiz, idareətmə və informasiyanın işlənməsi 25.09.2013
9 Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu Obyektlərin qəza vəziyyətinə keçməsinin gizli dövrünün noise monitoring texnologiyaları və sistemləri 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 24.10.2014
10 Paşayev Fərhad Heydər oğlu Robust noise texnologiyalar əsasında seysmik proseslərin monitorinqi üçün intellektual seysmoa-kustik stansiyalar şəbəkəsinin tədqiqi və işlənməsi 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 24.06.2016
11 Rzayev Asif Hacı oğlu Az debitli quyulardan neftçıxarma proseslərinin küy monitorinq, diaqnostika, idarəetmə texnoloqiya və sistemləri 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 12.05.2017
12 Səttarova Ülkər Eldar qızı Küylənmiş çoxölçülü texnoloji proseslərin robast korrelyasiyalı matrislərin formalaşdırılması üçün hibrid noise texnologiyalarının yaradılması 1203.01 - kompüter elmləri 07.12.2018