TELMAN ALIYEV

Active member of ANAS, doctor of technical sciences, professor

Date of birth: 02 May 1935
Place of Birth: Geranboy District, Azerbaijan Republic 
Scientific degree: Doctor of Technical Sciences 
Title: Professor, academician
Total number of scientific publications: 587
Number of scientific publications printed abroad: 383
Number of patents: 109
Staff training: 37 Ph.D and 12 Doctors
Place of work: Institute of Control Systems of ANAS
Position: Head of departament #1 “Identification methods and control systems”
Service tel.: (+994 12) 5394384
Fax: (+994 12) 5392826
E-mail: [email protected]

Akademik Telman Əliyevə Springer nəşriyyatından iki məktub ünvanlanıb

17.11.2021 / Conferences, assemblies1507

AMEA-nın müşaviri, akademik Telman Əliyevin “Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents” kitabı “Springer” nəşriyyatı tərəfindən 2019-cu ildə “SpringerLink Engineering” elektron kitablar kolleksiyasına daxil olmuş və onun bir hissəsi kimi çap olunmuşdur.  

T.Əliyevin Noise analiz nəzəriyyəsi ilk dəfə olaraq Springer nəşriyyatı tərəfindən çap edilmiş bu kitabda öz əksini tapmış və onun elektron variantı 1388 nüsxə satılmışdır (yüklənmişdir).

Bununla bağlı Akademik Telman Əliyevə Springer nəşriyyatı tərəfindən iki məktub ünvanlanıb.  Həmin məktubların mətnini diqqətinizə çatdırırıq.


  

Hörmətli Telman Əliyev,

Biz sizə böyük məmnuniyyətlə xəbər vermək istərdik ki, sizin “Qəzaların başlanması və onun inkişaf dinamikasına küy (Noise) nəzarəti” adlı kitabınızın elektron variantı “Mühəndis işləri” elektron kitabları kolleksiyasına qəbul edilmiş və onun bir hissəsi kimi çap olunmuşdur.

Springer nəşriyyatının optimal axtarış strategiyası sizin kitabınızın bazarda məqsədyönümlü təbliğatı barədə (bizim yeni kitablar və elektron kompaniyalar haqqında bildirişlərimiz vasitəsilə) optimal görüntünü təmin etməkdən və bütün dünya təşkilatlarının tədqiqatçılarının, tələbələrinin və mütəxəssislərinin diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir.

© Springer 2019


 

© Springer 2021Kitabı bu linkdən əldə edə bilərsiniz.